Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Joanna Koszewska

15 czerwca 2020 r. godz. 15:30, posiedzenie w trybie zdalnym

Rada Naukowa Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytet Paryż-Sorbona zawiadamiają, że dnia 15 czerwca 2020 r. o godz. 15.30 w trybie zdalnym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr inż. arch. Joanny Koszewskiej

 

na temat:

Dobro wspólne w przestrzeni miasta – analiza porównawcza w Polsce i we Francji na przykładach wybranych dzielnic Warszawy i Paryża

 

Promotor:   

prof. dr hab. inż. arch. Słowomir Gzell

Politechnika Warszawska

Kopromotor:

Prof. Anna Geppert

Uniwersytet Paryż-Sorbona

 

Recenzenci:

Prof. Lydia Coudroy de Lille

Université Lumière Lyon 2

 

dr hab. inż. arch. Jacek Kwiatkowski

Uniwersytet Warszawski

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie proszone są o zgłoszenie tego faktu drogą e-mailową w terminie do dnia 15 czerwca 2020 r. do godziny 10.00 na adres e-mail: Mikolaj.Gomolka@pw.edu.pl .

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Architektury: www.arch.pw.edu.pl (w zakładce NAUKA).