Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Jakub Krzyczkowski

2 marca 2021 r. godz. 15:05, posiedzenie w trybie zdalnym

Rada Naukowa Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Warszawskiej zawiadamia, że dnia 2 marca 2021 r. o godz. 15.05 w trybie zdalnym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr. inż. arch. Jakuba Krzyczkowskiego

 

na temat:

Modernizacja dworców kolejowych XX-lecia międzywojennego a ochrona ich wartości kulturowych

 

Promotor:   

dr hab. inż. arch. Piotr Molski, prof. uczelni

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin

Politechnika Lubelska

 

dr hab. inż. arch. Grzegorz Bukal, prof. uczelni

Politechnika Gdańska

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie proszone są o zgłoszenie tego faktu drogą e-mailową w terminie do dnia 1 marca 2021 r. do godziny 16.00 na adres e-mail: pawel.kinsner@pw.edu.pl.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55 (po uprzednim umówieniu się; adres e-mailowy: biblioteka.arch@pw.edu.pl). Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Architektury: www.arch.pw.edu.pl (w zakładce NAUKA).