Przesunięcie terminu publicznej obrony rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Joanna Pętkowska

Dziekan  Wydziału  Architektury  Politechniki  Warszawskiej zawiadamia, że termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Joanny Pętkowskiej uległ przesunięciu. Nowa data obrony jest w trakcie ustalania.

 

rozprawa doktorska na temat:

Freehand Drawing in the Architectural and Urban Design Process

 

Promotor:   

prof. dr hab. inż. arch. Słowomir Gzell

Politechnika Warszawska

Kopromotor:

Prof. Dr-Ing. Angela Million

Technische Universität Berlin

 

Recenzenci:

dr hab. inż. arch. Leszek Maluga, prof. uczelni

Politechnika Wrocławska

 

Prof. TU Berlin, Jörg Stollmann

Technische Universität Berlin

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału: www.arch.pw.edu.pl (w zakładce NAUKA).