Konferencja „Facing Post-Socialist Urban Heritage”

Konferencja poświęcona miastom Europy Środkowej i Wschodniej pt. „Facing Post-Socialist Urban Heritage”

Wydział Architektury Uniwersytetu Technologii i Ekonomii w Budapeszcie zaprasza doktorantów i młodych naukowców (stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż w 2016 r.) na konferencję poświęconą miastom Europy Środkowej i Wschodniej pt. „Facing Post-Socialist Urban Heritage”, która odbędzie się w dniach 8–9 października 2021 r. w tradycyjnej formie lub online, w zależności od przebiegu pandemii. Problematyka wydarzenia obejmuje 6 zróżnicowanych paneli tematycznych, w których znajdą się prezentacje o architekturze współczesnej, dziedzictwie kulturowym, rewitalizacji miast itp. Szczegóły na stronie konferencji http://doconf.architect.bme.hu/