Stypendium m. st. Warszawy im. Jana Pawła II

Trwa rekrutacja do 17. edycji Stypendium im. Jana Pawła II. Zgłoszenie przyjmowane są do 10 października.

Stypendia przeznaczone są dla studentów uzyskujących dobre wyniki w nauce i mogących pochwalić się osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi lub zaangażowaniem społecznym, u których miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 1700 zł netto.

Szczegółowe informacje: www.stypendiajp2.plKontakt: stypendia@centrumjp2.pl