Konkurs POLONEZ BIS 1

POLONEZ BIS 1 to konkurs Narodowego Centrum Nauki na 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdzających z zagranicy.

Celem konkursu jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie.

W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenie dla kierownika projektu oraz członków zespołu badawczego, w tym stypendia dla studentów lub doktorantów, oraz na pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego, tj. aparatury oraz drobnego sprzętu naukowo-badawczego, materiałów, usług obcych, wyjazdów służbowych, udostępniania publikacji w otwartym dostępie i innych.

 

Termin złożenia wniosków w systemie ZSUN/OSF upływa 15 grudnia 2021 r. o godzinie 16:00 (CEST).

 

Więcej informacji:

POLONEZ BIS 1 | Narodowe Centrum Nauki (ncn.gov.pl)

Home - POLONEZ BIS