Historyczne posiedzenie Rady Wydziału

W ostatnim tygodniu września odbyło się ostatnie w 100 letniej historii posiedzenie Rady Wydziału, jako wybranego przez społeczność Wydziału organu kolegialnego, decydującego o najważniejszych jego sprawach, w tym prowadzącego postępowania naukowe. 

W związku z reformą systemu nauki rady tracą swoje uprawnienia. Była to też Rada, w której po raz ostatni uczestniczyło 12 Profesorów przechodzących na emeryturę. To uroczyste posiedzenie Rady rozpoczęło się wspólnym zdjęciem i złożeniem podpisów do księgi pamiątkowej - pod koniec posiedzenia wszyscy otrzymali kopie tych pamiątek.

Posiedzenie Rady Wydziału było połączone z otwarciem windy, na którym byli obecni przedstawiciele Kanclerza PW, Sekcji ds. Osób Niepelnosprawnych DSS i projektanci.

Zdjęcia: Robert Rzadkiewicz