Film podsumowujący konferencję naukową Redefining Cities in View of Climatic Changes 2023

Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego zorganizowaną przez nasz wydział międzynarodową konferencję naukową Redefining Cities in View of Climatic Changes 2023 z udziałem gości z całego świata, która odbyła się w dniach 7-8 grudnia. 

Uczestnicy konferencji podjęli próbę odpowiedzi na pytanie, jak w obliczu zmian klimatycznych kształtować strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta, jego przestrzeni publiczne, system przyrodniczy, budynki oraz infrastrukturę, wykorzystując tradycję oraz współczesne technologie. 

Konferencja była finansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała Nauka. 

Link do filmu w serwisie YouTube:
https://youtu.be/OIaoVXf6bZw