Detroit 2021 - międzynarodowa wymiana studencka

Wyjazd przeznaczony jest tylko dla studentów II i III roku studiów inżynierskich, którzy w momencie ostatecznej kwalifikacji (po sesji czerwcowej 2021) wykażą się zaliczeniami ze wszystkich przedmiotów objętych programem I, II roku studiów dla studentów II roku oraz I, II i III roku studiów dla studentów III roku. Wymagana jest minimalna średnia z przedmiotów projektowych: 4.0. Uczestnicy wymiany powinni znać język angielski w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się (przewidziany jest egzamin kwalifikacyjny). W wyniku ostatecznej kwalifikacji zostanie wybranych 8 osób (liczba osób może ulec zmianie po zakończeniu rekrutacji na UDM).

TERMINY

Wyjazd polskiej grupy do Detroit: około połowy sierpnia 2021. Powrót: około połowy grudnia 2021.

PROGRAM
Zajęcia w School of Architecture, University of Detroit Mercy (https://architecture.udmercy.edu). Możliwość organizowania wyjazdów studialnych (np. Washington DC, New York, Chicago).

KOSZT
Wyjazd organizowany jest na zasadach samofinansowania. Orientacyjny koszt wynosi ok. 8700 PLN (płatne w 3 ratach). Powyższa kwota nie obejmuje ceny biletu lotniczego i opłat wizowych (płatne dodatkowo). Dla zakwalifikowanych studentów studiów niestacjonarnych istnieje możliwość ubiegania się o: - przesunięcie płatności za sem. letni 2020/21 do 15 lipca 2021 r. - zwolnienie z opłaty czesnego za sem. zimowy 2021/2022.

ZGŁOSZENIA
Formularze zgłoszeniowe wraz z popisanym regulaminem wymiany oraz zobowiązaniem finansowym należy przesłać drogą mailową, do Pani Katarzyny Mitroszewskiej na adres katarzyna.mitroszewska@pw.edu.pl W celu pobrania plików proszę zeskanować kod.

EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO odbędzie się 26.03.2021 w godz. 16:00-17:20 na platformie Moodle.

W przypadku posiadania certyfikatu zwalniającego z egzaminu z jęz. angielskiego, należy go wgrać na platformę Moodle do dnia 14.03.2021 - szczegóły z załączniku.

Lista osób zwolnionych z egzaminu z jęz. angielskiego na podstawie certyfikatu znajduje się poniżej. UWAGA: jeśli student chce poprawić ocenę z certyfikatu i przystąpić do egzaminu, powinien to zgłosić do jutra 17.03 na adres: katarzyna.mitroszewska@pw.edu.pl

Osoby, które nie dostarczyły certyfikatów, a zgłosiły swój udział w kwalifikacji do programu są zapisane na egzamin automatycznie. 

Lista osób przystępujących do egzaminu z jęz. angielskiego

WYJAZD TO WSPANIAŁA OKAZJA POZNANIA INNEGO PODEJŚCIA DO PROJEKTOWANIA, NAUCZENIA SIĘ ŚWIETNIE BRANŻOWEGO JĘZYKA ANGIELSKIEGO, POZNANIA INNEJ KULTURY I ZWIEDZENIA USA

Ostateczny termin składania zgłoszeń mija 14 marca 2021!

Pliki do pobrania:

DETROIT_ogloszenie_2021_A4 (pdf, 52,30 kB)
REGULAMIN_WYMIANA_2021 (pdf, 45,64 kB)
karta_rejestracyjna_2021 (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14,27 kB)