Builder Awards 2020 dla wykładowców Wydziału Architektury PW

Z przyjemnością informujemy, że prof. dr. hab. Jan Słyk oraz Paweł Przybyłowicz zostali wyróżnieni przez Redakcję i Radę Naukową miesięcznika „Builder.

Prof. dr. hab. Jan Słyk został nagrodzony tytułem Osobowość Branży, przyznawanym za osobowościom branży, za efektywne zarządzanie, skuteczne poszerzanie potencjału i przewagi konkurencyjnej firmy, jak również za przedsiębiorczość i intuicję biznesową oraz wspieranie istotnych dla rozwoju branży inicjatyw.

Paweł Przybyłowicz został wyróżniony w kategorii Laury Buildera 2020, przeznaczonej dla osób, firm i instytucji spoza branży budowlanej, których działalność i świadczone usługi wspierają rozwój tejże i działających w niej firm.