Absolwentka WAPW wśród wyróżnionych w konkursie miesięcznika Architektura Murator

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym projektom w konkursie na najlepsze projekty studenckie organizowanym przez miesięcznik Architektura Murator !
Wśród wyróżnionych prac znalazł się projekt "Treementery jako alternatywny sposób pochówku" Soni Molendy, absolwentki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, przygotowany pod opieką prof. dr hab. inż. architekt Ewa Kuryłowicz 

Pomysł zakłada stworzenie miejsca ostatnich pożegnań wraz ze strefą cmentarną. Jednym z kluczowych założeń projektu jest wykorzystanie elementów betonowych, których charakter ma zapewnić najbliższym atmosferę wyciszenia i spokoju. Równie istotny jest też jednak aspekt ekologiczny całego przedsięwzięcia. Autorka podkreśla, że obecne praktyki związane z pochówkiem niekorzystnie oddziałują na środowisko. Zamiast nich proponuje stworzenie otwartej przestrzeni parkowej, w której następowałoby zamknięcie obiegu przyrody poprzez pochowanie szczątków ludzkich w ziemi i posadzenie nad nimi drzew, swoistych pomników zmarłych.