Konferencja Gość w dom... czyli o zaspokajaniu wiejskich potrzeb mieszkaniowych w XVIII w. - XX w. Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie- Polska- Europa Środkowa

Informujemy, że Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zaprasza na konferencję naukową „Gość w dom... czyli o zaspokajaniu wiejskich potrzeb mieszkaniowych w XVIII w. - XX w. Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie- Polska- Europa Środkowa”, która odbędzie się w dniach 15-16.05.2024.

Organizatorzy proponują skupić dyskusję na następujących zagadnieniach:

  • Pałac/dom/chałupa. Wpływ czynnika ekonomicznego na wiejskie budownictwo mieszkaniowe
  • Dom drewniany czy murowany? Dylematy wokół budulca wiejskich obiektów mieszkaniowych
  • Polska wieś jako miejsce absorbcji obcych wzorów, czy wierności tradycji? Popularyzacja rodzimych rozwiązań w innych częściach Europy
  • Wpływ kataklizmów dziejowych i klęsk żywiołowych na przemiany w budownictwie wiejskim
  • Typowy dom wiejski. Kubatura, rozmieszczenie i przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń
  • Wiejska posiadłość – siedlisko rodowe czy pas startowy dla zdobywania świata?
  • Postęp techniczny i jego odzwierciedlenie w wiejskim budownictwie mieszkaniowym
  • Relacje sąsiedzkie i ich wpływ na budownictwo wiejskie. Forteca czy dom otwarty?
  • Wieś tylko z nazwy. Miejska infrastruktura i robotnicza zabudowa w ośrodkach nie posiadających praw miejskich

Powyższe tematy mają charakter orientacyjny. Organizatorzy chętnie przyjmą propozycję innych wątków podejmujących zagadnienie wiejskiego mieszkalnictwa. W ten sposób, mamy nadzieję uzyskać skutek w postaci owocnej dyskusji z wieloma inspirującymi konkluzjami. Teksty wystąpień, które otrzymają pozytywną recenzję, zostaną opublikowane w najnowszym tomie „Rocznika Muzeum »Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie«” (czasopismo punktowane). Termin przesyłania artykułów upływa 12 lipca 2024 roku.Zgłoszenia wraz z proponowanym tytułem wystąpienia (do 20 minut w przypadku referatu oraz do 10 minut dla komunikatów) prosimy o przesłanie na załączonym formularzu do 26 kwietnia 2024 roku na adres mail: papaj@muzeumgpe-chorzow.pl

Wykaz zaakceptowanych tematów i ostateczny program konferencji zostaną ogłoszone do 10 maja 2024 roku. Osoby biorące czynny udział w konferencji będziemy prosić o uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 200 zł. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość selekcji zgłoszonych tematów. Szczegółowe informacje na stronie:

http://muzeumgpe-chorzow.pl/pl/gosc-w-dom-ogolnopolska-konferencja-naukowa/