Zdalne nauczanie na WAPW

Szanowni Państwo

Dziekan WA PW powołał zespół, który intensywnie pracuje nad rozwiązaniami możliwymi do zastosowania w obszarze e-learningu. Na tej stronie pojawiać się będą bieżące informacje na ten temat, prosimy zatem o jej śledzenie. 

Według stanu na 20 marca 2020 wszystkie zajęcia prowadzone na WAPW będą w różnych formach kontynuowane on-line (wyjątek stanowią zajęcia z rzeźby).

Poniżej znajdują się ważne kwestie systametyzujące prowadzone na WA PW kształcenie na odległość:

  1. Punktem wyjścia dla prowadzonych zajęć, gdzie znajdą się podstawowe informacje o warunkach zaliczania i sposobie ich prowadzenia, jest serwis Moodle
  2. Wszyscy studenci otrzymają za pomocą wiadomości z systemu USOS kody dostępu do kursów odpowiadających prowadzonym zajęciom (nie dotyczy to kursów, które już były wspomagane przez Moodle).
  3. Prowadzący będą stopniowo uzupełniać wspomniane powyżej podstawowe informacje. 
  4. Narzędzia prowadzenia zajęć pozostają w gestii prowadzących, Wydział rekomenduje użycie funkcjonalności Moodle oraz Microsoft Teams. W każdym jednak przypadku wybór sposobu prowadzenia zajęć zostanie odnotowany w kursie w Moodle tak, by te podstawowe informacje były zebrane w jednym miejscu dostępnym dla studentów.

W celu wdrożenia nauczania na odległość zarówno studenci, jak i pracownicy muszą wykonać na wstępie kilka niezbędnych kroków. 

Szczegółowe informacje dla pracowników znajdują się w linku obok --> Informacje dla nauczycieli

 

1. Wszyscy pracownicy i studenci proszeni są używanie adresu mailowego w domenie @pw.edu.pl 

Studenci otrzymali dostęp do poczty w domenie pw.edu.pl wraz z kontem w systemie USOS. Wszelkie informacje na stronie: https://usosweb.usos.pw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default() 

 

2. Dostęp do pakietu Office 365 

Konieczne będzie także osiadanie dostępu do aplikacji Office365 (wszyscy pracownicy i studenci posiadają tę licencję). 

Pod poniższym linkiem są niezbędne informacje do instalacji pakietu Office 365 dla studentów: 

https://pw.edu.pl/Pracownicy/Aktualnosci/Pakiet-Office-za-darmo-dla-studentow-i-pracownikow-PW 

 

3. Dostęp do platformy e-learningowej Moodle 

Wszystkie prowadzone przedmioty pojawią się na platformie e-learningowej Wydziału Architektury opartej na systemie Moodle. Do piątku 20 marca zostanie podana lista przedmiotów prowadzonych w trybie zdalnym. Platforma Moodle dostępna jest pod adresem: 

https://www2.arch.pw.edu.pl/ 

Pracownicy i studenci nie posiadający konta na platformie proszeni są o samodzielne zarejestrowanie się tam. W tym celu  należy kliknąć New account i wypełnić formularz. 

UWAGA: możliwa jest rejestracja wyłącznie przy użyciu adresu mailowego w domenie @pw.edu.pl, w przypadku braku takiego – patrz punkt 1. 

Wszyscy (zarówno pracownicy, jak i studenci) posiadający obecnie konta proszeni są o zmianę przypisanego do konta adresu mailowego na adres w domenie @pw.edu.pl 

4. Informacje na temat platformy Microsoft Teams

Wszyscy pracownicy i studenci Politechniki Warszawskiej posiadają licencję Office365, a w tym platformy pracy grupowej i e-leraningu Microsoft Teams. Rekomendujemy użycie jej jako wsparcia Moodle w zakresie możliwości prowadzenia zajęć z synchronicznym udziałem studentów - spotkania on-line, czy też wykładów. Pozostawiamy jednak prowadzącym decyzję, jakich narzędzi chcą użyć.

By rozpocząć pracę z Microsoft Teams należy zalogować się na stronie www.office.com używając swojego adresu w domenie pw.edu.pl jak nazwy użytkownika oraz przypisanego do niego hasła.

W widoku dostępnych aplikacji należy kliknąć ikonę Teams:

Aplikacja Teams uruchomi się w przeglądarce. Zalecamy pobranie samodzielnej aplikacji i zainstalowanie na komputerze. Można to zrobić klikając w ikonę w lewym dolnym narożniku okna przeglądarki lub korzystając z menu w prawym górnym narożniku:

W celu zapoznania się z działaniem aplikacji i jej funkcjami polecamy obejrzenie materiałów szkoleniowych dostępnych na następujących stronach:

https://support.office.com/pl-pl/article/microsoft-teams-—-film-szkoleniowy-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7?ui=pl-PL&rs=pl-PL&ad=PL

(powyższe filmy w języku angielskim z dostępnymi napisami po polsku - należy kliknąć ikonę w prawym dolnym narożniku filmu).

Informacje na temat wybranego sposobu prowadzenia zajęć zostaną przekazane przez prowadzących; znajdą je Państwo też w odpowiednim kursie na platformie Moodle.

Klucz dostępu do kursów Moodle odpowiadających poszczególnym zajęciom zostanie do Państwa wysłany za pomocą USOSa do poniedziałku 23 marca.

Informacje na temat zdalnego nauczania języków przez Studium Języków Obcych znajdują się na stronie SJO