Rada Redakcyjna/Rada Naukowa

Rada Redakcyjna: 

  

Redaktor naczelny: 

prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka 

  

Zastępca redaktora naczelnego: 

dr inż. arch. Monika Neff 

                                        

Redaktorzy tematyczni: 

dr inż. arch. Piotr Kilanowski  

dr inż. arch. Alicja Szmelter 

dr inż. arch. Wojciech Wółkowski  

  

Redakcja: 

dr inż. arch. Klara Kantorowicz 

mgr inż. arch. Iwona Krawiec 

  

Rada Naukowa: 

  

dr hab. Tadeusz Bernatowicz, prof. uczelni, Uniwersytet Łódzki  

dr hab. inż. arch. Robert Kunkel, emerytowany pracownik Politechniki Warszawskiej

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, Politechnika Poznańska  

prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka, Politechnika Warszawska  

dr hab. inż. Jan Salm, prof. uczelni, Politechnika Łódzka  

prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, Politechnika Gdańska  

prof. dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, Politechnika Krakowska