Archiwum

"Studia do dziejów architektury i urbanistyki w Polsce"

  

Tom 1 – „Kresy dawnej Rzeczypospolitej”, red. R. Kunkel, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2018 

ISBN 978-83-7814-880-7

ISSN 2657-5795

Studia do dziejow_tom 1

 

Tom 2 –  „Przyszłość rzeczy minionych”, red. M. Rozbicka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2019 

ISBN 978-83-8156-035-1

ISSN 2657-5795

Studia do dziejow_tom 2

 

Tom 3 – „Zbiory naukowe Zakładu Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej z perspektywy 100 lat”, red. M. Rozbicka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2020 

ISBN 978-83-8156-185-3

ISSN 2657-5795

Studia do dziejow_tom 3

 

oraz dodatek specjalny: „Zakład Architektury Polskiej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (1922-2019)” 

ISBN 978-83-8156-186-0

ISSN 2657-5795

 

Tom 4 – „Ludzie – projekty – badania”, red. M. Rozbicka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2021 

ISBN 978-83-8156-353-6

ISSN 2657-5795

Studia do dziejow_tom 4

   

Wydawnictwa przedwojenne

   

"Studia do dziejów sztuki w Polsce"

  

Tom 1 - Wydawnictwo Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1929

   

Tom 2 - Wydawnictwo Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1930

   

Tom 3 - Wydawnictwo Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1930

   

Tom 4 zeszyt 1 - Wydawnictwo Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1931

    

Tom 4 zeszyt 2 - Wydawnictwo Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1937

   

Tom 5 - Wydawnictwo Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1933

   

skany tomów "Studiów do dziejów sztuki w Polsce" pochodzą z zasobów kolekcji Politechniki Wrocławskiej w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej