Konkurs na granty naukowe WA.

Dziekan Wydziału Architektury PW, decyzją nr 15/2018 z dnia 30 marca 2018 r. ogłosił konkurs na granty naukowe.

Termin składania wniosków w konkursie na granty upływa dnia 16 kwietnia 2018 r.

Wnioski należy składać do Działu Badań Naukowych Wydziału Architektury (pok 0-104).

KONKURS NA GRANTY NAUKOWE

Wszystkich pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych Wydziału zainteresowanych udziałem w Konkursie, zapraszamy do zapoznania się z jego warunkami: