Mieszkalnictwo

MONOGRAFIA NAUKOWA "MIESZKANIE - PROBLEM PUBLICZNY, SPOŁECZNY CZY PRYWATNY?"

W ramach realizowanego na Wydziale Architektury pod kierunkiem dr inż. arch. Joanny Giecewicz, prof. PW grantu badawczego pt. "Mieszkanie - problem publiczny, społeczny czy prywatny?" zapoczątkowano prace badawcze poświęcone problemom mieszkalnictwa w Polsce. W ramach pracy wydano monografię naukową pod tym samym tytułem.