Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Marta Szejnfeld

16 września 2019 r. godz. 12:00, audytorium im. Stanisława Noakowskiego

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zawiadamiają, że dnia 16 września 2019 r. o godz. 12:00 w audytorium im. Stanisława Noakowskiego Wydziału Architektury w Warszawie ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr inż. arch. Marty Szejnfeld

 

na temat:

„Poszukiwanie modelu miasta. Zmiany struktury przestrzennej Poznania po 1945 roku. Pasmo północne jako studium przypadku”

 

Promotor:   

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Gawlikowski

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg

Politechnika Poznańska

 

prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Guranowska-Gruszecka

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału: www.arch.pw.edu.pl (w zakładce NAUKA).