Konkurs na granty badawcze w 2020 r. dla pracowników Politechniki Warszawskiej

dyscyplina architektura i urbanistyka

 

 

Zgodnie z Uchwałą nr 64/7/2020 Rady Naukowej Dyscypliny Architektura i Urbanistyka PW z dnia 28 kwietnia 2020 r.

 

OGŁASZA SIĘ KONKURS NA GRANTY BADAWCZE W ROKU 2020

DLA PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

WSPIERAJĄCE PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

 

Z wnioskiem o przyznanie grantu mogą wystąpić do Rady Naukowej Dyscypliny Architektura i Urbanistyka PW, zwanej dalej „Radą”, pracownicy zatrudnieni w Politechnice Warszawskiej w grupie stanowisk badawczych i badawczo-dydaktycznych, którzy zadeklarowali, na dzień składania wniosku, przynależność do dyscypliny Architektura i Urbanistyka w wymiarze nie mniejszym niż 75%.

 

Zasady przyznawania i rozliczania grantów określa załączony Regulamin.

   

Wzór wniosku o grant w 2020 r. (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 26,56 kB)