Zebranie informacyjne z Prekandydatem na Prodziekanów WAPW 4.06.2024 g. 12:15-13:45 s. 101

w imieniu Wydziałowego Kolegium Elektorów przekazujemy listę osób ubiegających się o status kandydata na stanowiska Prodziekanów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (załącznik). Jednocześnie informujemy, iż otwarte zebranie informacyjne z prekandydatami na stanowiska Prodziekanów WAPW odbędzie się dnia 4 czerwca 2024 roku w godzinach 12:15 – 13:45 w sali 101. Proszę o zapoznanie się z informacjami szczegółowymi dotyczącymi porządku zebrania i trybu zadawania pytań (załączniki). Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa na otwarte zebranie informacyjne.