Uchwała dotycząca przyjęcia Regulaminu postępowania w sprawie ustalenia listy kandydatów na Dziekana oraz Harmonogramu działalności Wydziałowego Kolegium Elektorów

Publikujemy tekst Uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu postępowania w sprawie ustalenia listy kandydatów na Dziekana oraz Harmonogramu działalności Wydziałowego Kolegium Elektorów, wraz z przyjętym regulaminem i harmonogramem:

Regulamin (pdf, 194,83 kB)
Harmonogram (pdf, 48,05 kB)