Lista Promotorów

PROMOTORZY NA STUDIACH DOKTORANCKICH WA PW

Preferowana tematyka prowadzonych doktoratów przez pracowników naukowo-dydaktycznych uprawnionych do prowadzenia doktoratów na Wydziale Architektury PW:

DR HAB. INŻ. ARCH., MGR SZTUKI ANNA DYBCZYŃSKA-BUŁYSZKO

Zakład Architektury Współczesnej, Wnętrz i Form Przemysłowych

 • historia architektury po 1918 roku
 • teoria architektury
 • metodologia projektowania

PROF. ZW. DR HAB. INŻ. ARCH. ANDRZEJ GAWLIKOWSKI

Katedra Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej

 • architektura
 • urbanistyka

PROF. NZW. DR HAB. INŻ. ARCH. JOANNA GIECEWICZ

Katedra Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego

 • teoria architektury mieszkaniowej
 • środowisko przyrodnicze a aglomeracje miejskie

PROF. NZW. DR HAB. INŻ. ARCH. KRYSTYNA GURANOWSKA-GRUSZECKA

Katedra Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego

 • urbanistyka
 • struktury o walorach kulturowych
 • duże miasta
 • miasta zabytkowe
 • strefy śródmiejskie, śródmieścia
 • rewitalizacja, rewaloryzacja
 • przekształcanie struktur mieszkaniowych
 • plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego
 • wytyczne konserwatorskie do zagospodarowania

PROF. ZW. DR HAB. INŻ. ARCH. SŁAWOMIR GZELL

Katedra Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego

 • architektura
 • urbanistyka

PROF. NZW. DR HAB. INŻ. ARCH. DANUTA KŁOSEK-KOZŁOWSKA

Zakład Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki

 • miasto - ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rozwój stymulowany wartościami historycznych struktur i założeń przestrzennych
 • problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego miast w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
 • identyfikacja wartości struktury przestrzennej miast historycznych
 • miasto a zagadnienia z zakresu socjologii kultury i psychologii przestrzeni

PROF. NZW. DR HAB. INŻ. ARCH. ROBERT KUNKEL

Zakład Architektury Polskiej

 • teoria i historia architektury

PROF. NZW. DR HAB. INŻ. ARCH. EWA KURYŁOWICZ

Zakład Projektowania i Teorii Architektury

 • teoria architektury współczesnej
 • psychologia architektury

PROF. NZW. DR HAB. INŻ. HANNA MICHALAK

Katedra Projektowania Konstrukcji, Budownictwa i Infrastruktury Technicznej

 • projektowanie architektoniczno-konstrukcyjne
 • kształtowanie i optymalizacja konstrukcji cięgnowych (wiszących, podwieszanych, namiotowych)
 • projektowanie obiektów wielokondygnacyjnymi podziemiami (garaże podziemne)
 • rehabilitacja zabudowy zabytkowej

PROF. NZW. DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR MOLSKI

Zakład Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki

 • konserwacja, rewaloryzacja i zagospodarowanie obiektów i zespołów zabytkowych

PROF. NZW. DR HAB. INŻ. ARCH. KATARZYNA PLUTA

Katedra Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego

 • urbanistyka
 • przestrzenie publiczne
 • kształtowanie krajobrazu miasta
 • zrównoważony rozwój miast
 • środowisko przyrodnicze w miastach
 • architektura krajobrazu - zagadnienia z zakresu kompozycji przestrzeni

PROF. NZW. DR HAB. INŻ. WIESŁAW ROKICKI

Katedra Projektowania Konstrukcji, Budownictwa i Infrastruktury Technicznej

 • współzależność formy, funkcji i konstrukcji w projektowaniu

PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. MAŁGORZATA ROZBICKA

Zakład Architektury Polskiej

 • historia architektury i ochrona dziedzictwa kulturowego

PROF. NZW. DR HAB. INŻ. ARCH. DAGNY RYŃSKA

Katedra Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej

 • budownictwo zrównoważone
 • architektura
 • ekologia
 • ekonomika procesu inwestycyjnego

DR HAB. INŻ. ARCH. JAN SŁYK

Katedra Projektowania Architektonicznego

 • projektowanie architektoniczne - metodyka, narzędzia, podstawy teoretyczne
 • architektura informacyjna - rozwój CAD, komunikacja i media cyfrowe, matematyczny kontekst idei architektonicznej, środowiska rozszerzone, wirtualne, sieciowe, cyfrowa produkcja, automatyka
 • związki architektury i sztuki (sztuki piękne, muzyka)

PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. KRYSTYNA SOLAREK

Katedra Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej

 • Teoria urbanistyki
 • Problematyka projektowania urbanistycznego i planowania przestrzennego
 • Zieleń miejska w przestrzeni publicznej, zielona infrastruktura
 • Restrukturyzacja miast i stref podmiejskich
 • Rozwój obszarów metropolitalnych

PROF. ZW. DR HAB. INŻ. ARCH. STEFAN WRONA

Katedra Projektowania Architektonicznego

 • procesy informacyjne w architekturze
 • zastosowanie technik i technologii komputerowych projektowaniu architektonicznym
 • techniki informacyjne w ochronie dóbr kultury

PROF. NZW. DR HAB. INŻ. ARCH. ANDRZEJ ZALEWSKI

Katedra Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej

 • współzależność zagospodarowania przestrzennego i systemu transportowego
 • rozwój zrównoważony miast i regionów
 • wpływ zagospodarowania przestrzennego na bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • uspokojenie ruchu drogowego i ruch niemechanicznych środków transportu (rower, pieszy)
 • mobilność aktywna
 • przekształcenia struktur przestrzennych miast i aglomeracji
 • studia porównawcze rozwoju przestrzennego i społeczno-ekonomicznego miast i regionów w wybranych aspektach
 • wpływ rozwoju infrastruktury technicznej na rozwój przestrzenny
 • rekreacja i turystyka