Zespół PW w konkursie architektoniczno-inżynierskim Stowarzyszenia Producentów Betonów

W dniach 14-16.05.2024 r. zespół Politechniki Warszawskiej wziął udział w Maratonie BIM, którego częścią była prezentacja projektu konkursowego w ramach drugiej edycji ogólnopolskiego architektoniczno-inżynierskiego konkursu pod nazwą: „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ”. Zadaniem uczestników konkursu był Projekt koncepcyjny architektoniczno-inżynierski nowoczesnego centrum technologicznego wraz z kompleksem biurowym, będącym siedzibą Stowarzyszenia Producentów Betonów, na działce w Porcie Żerańskim w Warszawie. 

Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie Producentów Betonów, redakcja magazynu Builder oraz partnerzy: APA Wojciechowski Architekci – partner merytoryczny i WSC Witold Szymanik – partner technologiczny. W rywalizacji wzięło udział 10 zespołów z uczelni technicznych z całej Polski. Konkurs pomyślany jest tak, aby promować współpracę interdyscyplinarną pomiędzy studentami architektury i budownictwa. W czteroosobowych zespołach ze wsparciem dwóch opiekunów studenci przygotowują projekt. 

 

W konkursie bierze udział Zespół projektowy Politechniki Warszawskiej w składzie:

Wydział Architektury: Michał Sierżęga, Jakub Kaczmarczyk,

Wydział Inżynierii Lądowej: Majchrzak Mariusz, Marek Koryciński,

Opiekunowie: dr inż. arch. Anna Tofiluk (WA), dr inż. Piotr Knyziak (WIL). Opiekunów wspomagał merytorycznie mgr inż. arch. Rafał Bujnowski (WIL).

 

Kapituła konkursu kontynuuje prace, w najbliższym czasie podejmie decyzję o wyborze zwycięzców na podstawie oceny przedstawionych prac i ich prezentacji. 

 

Przedstawiamy plansze konkursowe i film z wizualizacją projektu naszego zespołu. 

 

Film: Serce Żerania – Siedziba Stowarzyszenia Producentów Betonów – Zespół PW 2024

https://www.youtube.com/watch?v=Sb4aQKO7G3A