Środa za piątek

13.11.2020 r. (piątek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w środę

Uwaga: zgodnie z Zarządzeniem nr 31/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2020/2021 §1 ust. 3. W semestrze zimowym: 13.11.2020 r. (piątek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w środę