Serdeczne gratulacje dla zespołu studentów Politechniki Warszawskiej za otrzymanie GRAND PRIX w Konkursie "DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ"

Serdeczne gratulacje dla zespołu studentów Wydziału Architektury oraz Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej za otrzymanie GRAND PRIX w Konkursie "DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ" w zadaniu „Projekt koncepcyjny architektoniczno-inżynierski współczesnego akademika marzeń w wybranej lokalizacji”, uwzględniający zastosowanie dwóch podstawowych technologii: prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego.

NAGRODA GRAND PRIX I 24 TYS. ZŁ DLA ZESPOŁUSIEDLISKO STUDENCKIE PRZY POLU MOKOTOWSKIM – AKADEMIK MARZEŃ

Zespół: Marta Nawrocka, Wydział Architektury, Mikołaj Niewęgłowski, Wydział Architektury, Rafał Konert, Wydział Inżynierii Lądowej, Artur Fushtei, Wydział Inżynierii Lądowej.

Opiekunowie: dr inż. arch. Anna Tofiluk, Wydział Architektury, dr inż. Piotr Knyziak, Wydział Inżynierii Lądowej.

Celem projektu jest pokazanie na przykładzie akademika, że wykorzystując prefabrykację można tworzyć zróżnicowane przestrzenie o rozmaitych kształtach. Akademik zlokalizowany został przy parku Pole Mokotowskie. Obiekt składa się z siedmiu budynków zapewniających mieszkanie dla prawie 400 osób oraz skupia w sobie liczne funkcje służące zarówno studentom jak i mieszkańcom miasta. Pojedynczy budynek został obmyślany tak, by móc stworzyć go w pełni z prefabrykatów. Moduł mieszkalny stanowi moduł elewacji oraz podstawową jednostkę budulca budynku, a moduły powielone wokół środka zamykają kubaturę wytwarzając wewnętrzny dziedziniec. To on stanowi centrum życia domu. W parterze wydzielono część na usługi wykorzystując te same prefabrykowane moduły konstrukcyjne. Tam też część studencka oddzielona jest od części usługowej krzywoliniową ścianą powstałą z bloczków z betonu komórkowego.

Do komunikacji między budynkami służy kładka z prefabrykowanych elementów, która miękkim, dynamicznym kształtem przełamuje statyczny rytm elewacji. Na niej znajdują się również obiekty małej architektury oraz zieleń umożliwiająca studentom rekreację i naukę na świeżym powietrzu. Przewidziane są ogródki społeczne, liczne ławki, miękkie, mineralne nawierzchnie do uprawiania sportów oraz ścieżka, która płynnie łączy założenie z Polem Mokotowskim. Całość wypełniona zielenią stwarza otoczenie pozwalające studentom realizować swoje zainteresowania i naukę w przyjaznym miejscu w pobliżu swojej uczelni.ORGANIZATOREM KONKURSU "DWA OBLICZA" jest miesięcznik Builder Polska  oraz Stowarzyszenie Producentów Bentonów.