Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Piotr Kilanowski

8 maja 2018 r. godz. 12:30, audytorium im. Karola Jankowskiego

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zawiadamiają, że dnia maja 2018 r. o godz. 12:30 w audytorium im. Karola Jankowskiego Wydziału Architektury w Warszawie ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr. inż. arch. Piotra Kilanowskiego

 

na temat:

Charakterystyczne rozwiązania i motywy w architekturze kamienic warszawskich od około 1900 do 1914 r. na przykładzie twórczości Ludwika Panczakiewicza oraz spółek autorskich: Wacław Heppen – Józef N. Czerwiński i Henryk Stifelman – Stanisław Weiss”

 

Promotor:   

dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka, prof. PW

 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. arch. Jadwiga Roguska, em. prof. zw. PW

 

prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, prof. zw. PG

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału: www.arch.pw.edu.pl (w zakładce NAUKA).