Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Piotr Gleń

14 maja 2024 r. godz. 13:30, audytorium im. Stanisława Noakowskiego

Komisja Doktorska Rady Naukowej Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Warszawskiej zawiadamia, że dnia 14 maja 2024 r. o godz. 13:30 w audytorium im. Stanisława Noakowskiego na Wydziale Architektury w Warszawie, ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr. inż. arch. Piotra Glenia

 

na temat:

„Twierdza Dęblin – kierunki adaptacji XIX-wiecznych fortyfikacji do współczesnych funkcji”

 

Promotor:  

dr hab. inż. arch. Cezary Głuszek

Politechnika Warszawska

 

Promotor pomocniczy:

dr inż. arch. Kamila Boguszewska

Politechnika Lubelska

 

Recenzenci:

dr hab. inż. arch. Grzegorz Bukal, prof. uczelni

Politechnika Gdańska

 

prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Guranowska-Gruszecka

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

 

dr hab. inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus, prof. uczelni

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55 oraz na portalu Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej: www.bip.pw.edu.pl (w zakładce Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego), na którym zostały również zamieszczone streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy.