Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Emilia Dudzińska

7 maja 2024 r. godz. 13:05, audytorium im. Stanisława Noakowskiego

Komisja Doktorska Rady Naukowej Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Warszawskiej zawiadamia, że dnia 7 maja 2024 r. o godz. 13.05 w audytorium im. Stanisława Noakowskiego na Wydziale Architektury w Warszawie, ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr inż. arch. Emilii Dudzińskiej

 

na temat:

„Konserwacja przez dokumentowanie – chmura punktów a zagrożone dziedzictwo architektoniczne”

 

Promotor:  

dr hab. inż. arch. Cezary Głuszek

Politechnika Warszawska

 

Promotor pomocniczy:

dr inż. Andrzej Borkowski

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

dr hab. inż. arch. Mykola Bevz, prof. uczelni

Politechnika Lubelska

 

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 

prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak

Politechnika Śląska

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55 oraz na portalu Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej: www.bip.pw.edu.pl (w zakładce Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego), na którym zostały również zamieszczone streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy.