Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Anna Piętocha

10 kwietnia 2018 r. godz. 15:05, audytorium im. Stanisława Noakowskiego

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zawiadamiają, że dnia 10 kwietnia 2018 r. o godz. 1505 w audytorium im. Stanisława Noakowskiego Wydziału Architektury w Warszawie ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr inż. arch. Anny Piętochy

 

na temat:

Wybrane problemy urbanistyczne Warszawy po 1989 r. Nawiązanie
do urbanistyki Belgradu od 1986 r.”

 

Promotor:   

prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Guranowska-Gruszecka

Politechnika Warszawska

Promotor pomocniczy:   

dr inż. arch. Agnieszka Wośko-Czeranowska

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński, prof. zw. KAAFM

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 

dr hab. inż. arch. Przemysław Biskupski

Politechnika Poznańska

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału: www.arch.pw.edu.pl (w zakładce NAUKA).