Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Aleksandra Przywózka

4 czerwca 2024 r. godz. 15:00, audytorium im. Stanisława Noakowskiego

Komisja Doktorska Rady Naukowej Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Warszawskiej zawiadamia, że dnia 4 czerwca 2024 r. o godz. 15.00 w audytorium im. Stanisława Noakowskiego na Wydziale Architektury w Warszawie, ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr inż. arch. Aleksandry Przywózki

 

na temat:

Możliwości usprawnienia cyrkularności budownictwa oraz ustalenie i analiza czynników wpływających na wyniki wbudowanego śladu środowiskowego na przykładzie wybranych budynków biurowych na terenie Polski

 

Promotor:  

prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Heim

Politechnika Łódzka

 

dr hab. inż. arch. Agnieszka Starzyk

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung, prof. uczelni

Politechnika Gdańska

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55 oraz na portalu Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej: www.bip.pw.edu.pl (w zakładce Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego), na którym zostały również zamieszczone streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy.