Przesunięcie terminu publicznej obrony rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Piotr Kilanowski

Dziekan  Wydziału  Architektury  Politechniki  Warszawskiej zawiadamia, że termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. arch. Piotra Kilanowskiego uległ przesunięciu. Nowy termin publicznej obrony zostanie ustalony po feriach akademickich, które trwają do 18 lutego 2018 r.

rozprawa doktorska na temat:

Charakterystyczne rozwiązania i motywy w architekturze kamienic warszawskich od około 1900 do 1914 r. na przykładzie twórczości Ludwika Panczakiewicza oraz spółek autorskich: Wacław Heppen – Józef N. Czerwiński i Henryk Stifelman – Stanisław Weiss”

 

Promotor:   

dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka, prof. PW

 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. arch. Jadwiga Roguska, em. prof. zw. PW

 

prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, prof. zw. PG

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału: www.arch.pw.edu.pl (w zakładce NAUKA).