Pożegnanie

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszego Kolegi
ŚP.
Dr inż. JANUSZA KOTWICY

Nauczyciela Akademickiego; emerytowanego Adiunkta Wydziału Architektury, wieloletniego Pracownika badawczo-dydaktycznego

Katedry Projektowania Konstrukcji, Budownictwa i Infrastruktury Technicznej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej;

Autora wielu publikacji naukowych z zakresu konstrukcji drewnianych, w tym monografii pt. „Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym” wydanej przez Wydawnictwo Arkady Sp. z o.o.; cenionego dydaktyka, sumiennego i rzetelnego Pracownika, życzliwego Człowieka.

W Zmarłym tracimy niezwykle zasłużonego i Wielce Szanowanego Kolegę,

który pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.

Najbliższym i współpracownikom śp. Doktora składamy wyrazy współczucia
Koleżanki i koledzy
z Katedry Projektowania Konstrukcji, Budownictwa i Infrastruktury Technicznej
Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

Uroczystości żałobne rozpoczną się mszą świętą w czwartek 23.06.2022 r. o godz. 1040 w kościele pod wezwaniem Św. Wincentego (drewnianym) na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.