Laureaci Nagród Ministra z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński wręczył nagrody w tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę Ministra. Nagrody w czterech kategoriach odebrało 36 laureatów za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Drugą z nagród przyznano za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. 

Wśród nagrodzonych było kilka osób z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

W kategorii prace magisterskie nagrody w formie statuetek otrzymali:

  • Tomasz Krzysztof Kęsy za pracę „Obiekty badawczo-edukacyjne w obszarach chronionego krajobrazu. Projekt obserwatorium astronomicznego z placówką edukacyjno-badawczą”, Uczelnia: Politechnika Warszawska, Promotor: dr hab. inż. arch. Janusz Pachowski;
  • Krzysztof Moskała za pracę „Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne rejonu Osi Saskiej w Warszawie. Dziedzictwo kulturowe w kontekście potrzeb i wymagań współczesnego miasta”, Uczelnia: Politechnika Warszawska, Promotorzy: dr inż. arch. Ewa Pachowska, prof. dr hab. inż. arch. Danuta Kłosek-Kozłowska;
  • Leszek Wiśniewski za pracę „Miastotwórcza rola kolei: nowa dzielnica wokół nowego węzła kolejowego na przykładzie Węzła Grochowskiego w Warszawie”, Uczelnia: Politechnika Warszawska, Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell.

W kategorii rozprawy doktorskie nagrody w formie statuetek otrzymała:

  • dr inż. arch. Katarzyna Kościńska-Grabowska za rozprawę „Kształtowanie konstrukcyjno-przestrzenne wielokondygnacyjnych części podziemnych w budynkach zabytkowych i ich sąsiedztwie”, Uczelnia: Politechnika Warszawska, Promotor: prof. dr hab. inż. Hanna Michalak.

W kategorii krajowe publikacje nagrody w formie dyplomów otrzymali:

  • zespół autorski pod redakcją dr. inż. Jerzego Sowy w składzie dr inż. Piotr Bartkiewicz, dr inż. Jarosław Chudzicki, dr inż. Paweł Kędzierski, mgr inż. Anna Komerska, dr inż. Jerzy Kwiatkowski, dr inż. Maciej Mijakowski, dr inż. Liliana Mirosz, dr inż. Piotr Narowski, dr hab. inż. Piotr Pracki, dr inż. Joanna Rucińska, prof. dr hab. arch. Elżbieta Dagny Ryńska, dr inż. Jerzy Sowa, dr inż. Michał Strzeszewski, dr inż. Adrian Trząski oraz dr inż. Andrzej Wiszniewski za publikację „Budynki o niemal zerowym zużyciu energii”;

Pełna lista nagrodzonych znajduje się pod adresem: http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/nagrody-ministra-przyznane/