Konkurs o doroczną nagrodę TUP

Towarzystwo Urbanistów Polskich serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w KONKURSIE O DOROCZNE NAGRODY TUP za magisterskie prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania gospodarki przestrzennej obronione w 2017 roku.

Towarzystwo Urbanistów Polskich serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w KONKURSIE O DOROCZNE NAGRODY TUP za magisterskie prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania gospodarki przestrzennej obronione w 2017 roku.

Zgodnie z Regulaminem Nagrody TUP (w załączeniu) każdy promotor może wytypować do konkursu jedną pracę dyplomową, spośród prac prowadzonych w danym roku. Władze uczelni/kierunku studiów potwierdzają pieczęcią na karcie zgłoszenia, spełnienia kryterii magisterskiej pracy dyplomowej danej uczelni. Termin składania prac upływa 20 marca 2018 r. o godzinie 17.00.

Prace są przyjmowane w Biurze TUP w Warszawie przy ul. Lwowskiej 5 lok. 100 przed tym terminem w dni powszednie, w godz. 12.00-17.00. Prace można również przesyłać pocztą lub kurierem, a o ich terminowym nadaniu decydować będzie data stempla pocztowego, jednak nie późniejsza niż 13 marca br.
Z prac zgłoszonych do konkursu powinny zostać usunięte wszelkie dane pozwalające na zidentyfikowanie autora.
W sprawach organizacyjnych i regulaminowych informacji udziela:
Towarzystwo Urbanistów Polskich
ul. Lwowska 5 lokal 100,
00-660 Warszawa,
tel/fax: (22) 875 97 56,
lub pod numerem telefonu komórkowego 695 547 324,
e-mail: konkurs@tup.org.pl