Innowacje dydaktyczne - OTWARCIE III KONKURSU

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej ma przyjemność ogłosić III Konkurs na granty dydaktyczne w Politechnice Warszawskiej. Szczegółowe zasady konkursu określa Regulamin stanowiący załącznik do decyzji Rektora nr 148/2023 r. z dnia 13 czerwca 2023 r. oraz informacja konkursowa

Nabór wniosków odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie https://badawcza.pw.edu.pl/Konkursy/Aktualne-konkursy/Granty-dydaktyczne-III

Regulamin_granty_148'2023 (pdf, 362,87 kB)