Zaproszenie dla studentów na międzynarodowe warsztaty projektowe Kotydż w Poznaniu

Zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowych warsztatach projektowych KOTydż w Poznaniu, które odbędą się w terminie 11-19.05.2024 roku. Podczas warsztatów Kotydż zadaniem uczestników będzie zaprojektowanie i samodzielne wykonanie domków dla kotów wolno żyjących na dwóch poznańskich dzielnicach, przy aktywnym udziale społeczności lokalnych. Rekrutacja trwa od 21 marca do 13 kwietnia.

Kotydż

Projekt KOTYdż to projekt warsztatów dla studentów kierunków projektowych z Polski Niemiec i Węgier angażujących także lokalne społeczności poznańskich dzielnic. Warsztaty oparte na formacje edukacji pozaformalnej DIY, są kolejnym projektem edukacji projektowej realizowanej wspólnie przez SARP Poznań,  Stowarzyszenie Punkt Wspólny oraz Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz  w Poznaniu oraz TU Berlin i BTU Cottbus. Podczas warsztatów Kotydż zadaniem uczestników będzie zaprojektowanie i samodzielne wykonanie domków dla kotów wolno żyjących na dwóch poznańskich dzielnicach, przy aktywnym udziale społeczności lokalnych. W projekcie weźmie udział 55 studentów, którzy pracować będą w pięciu grupach roboczych kierowanych przez uznanych projektantów. Warsztaty odbędą się w terminie 11-19.05.2024 w Poznaniu.  

Temat: Siedliska dla kotów wolno żyjących 

Koty wolno żyjące są stałym i znajdującym się pod ochroną prawną (art. 21 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt -Dz. U. z 2003, Nr 106, poz. 1002 z późn. Zm) elementem miejskiego ekosystemu. Według powyższej ustawy stanowią one dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi, w związku z tym, nie wolno ich wyłapywać, wywozić ani utrudniać im bytowania w danym miejscu. 

Duża część mieszkańców jest świadoma istnienia zwierząt i stara się im pomagać zwłaszcza zimą, dokarmiając je lub pozostawiając w ich posłaniach kołdry, koce, stare ręczniki.  Część spółdzielni wychodząc naprzeciw tym problemom wyposaża się w domki fabrycznie budowane proponowane przez prywatne firmy- te domki jednak nie spełniają podstawowych wymogów dot. bezpieczeństwa dla tych zwierząt. Stąd silna potrzeba realizacji warsztatów, w wyniku których powstaną projekty konstrukcji funkcjonalnych i bezpiecznych, które jednocześnie w estetyczny sposób wpiszą się w dany kontekst architektoniczny. 

Tutorzy 

OBIEKT- Jan Szymankiewicz (PL)

Mirza Vranjaković (DE)

Dr. Gaizka Altuna (DE)

GAB studio (PL)

Rekrutacja

Rekrutacja na warsztaty prowadzona jest przez stronę internetową www.kotydz.com

Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach powinny w terminie od 21 marca do 13 kwietnia wypełnić dostępny na stronie formularz zgłoszeniowy. Osoby zakwalifikowane na warsztaty zostaną powiadomione 14 kwietnia o zakwalifikowaniu.

Strona internetowa projektu 

www.kotydz.com

https://www.facebook.com/moodforwoodworkshop/

Organizatorzy
SARP Poznań, Stowarzyszenie Punkt Wspólny, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 

Koordynator
Magda Wypusz

Partnerzy projektu

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej,Polsko -Niemiecka Współpraca Młodzieży, Instytut współpracy polsko-węgierskiej  im. Wacława Felczaka, Fundacja Głosem Zwierząt, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów, Szechenyi Istvan University, TU Berlin, VUT Brno, Leniar, Festool

Partnerzy Medialni

Architektura i biznes,  archiweb.cz, WhiteMAD Magazine, Baunetz 

Kontakt 

mwypusz@gmail.com