Ogólnopolski Konkurs Studencki „Nowe Tytonie”

Informujemy o Ogólnopolskim Konkursie Studenckim "Nowe Tytonie". Przedmiotem konkursu jest opracowanie architektoniczno - urbanistycznej koncepcji rewitalizacji wskazanego obszaru na terenie dawnych Zakładów Tytoniowych w Lublinie. Terminy składania prac konkursowych mija 16.08.2024 r.

Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź i inne miasta w Polsce od dawna mogą pochwalić się pofabrycznymi terenami tętniącymi życiem, które stają się ciekawą alternatywną dla centrum. Lublin do tej pory nie miał takiego miejsca, ale razem możemy to zmienić! Weź udział w projektowaniu i stań się jednym z twórców przemiany dawnych Zakładów Tytoniowych w nową ikonę miasta!

Zgłoś się do konkursu rewitalizacji dawnych Zakładów Tytoniowych. Termin składania prac konkursowych 16.08.2024. Wystawa pokonkursowa 30.08.2024 na terenie lubelskich tytoni. 

Oprócz nagród finansowych i gadżetów od sponsorów czeka na Ciebie możliwość stałej współpracy przy realizacji nowych wizji.

 

Nagrody:

I miejsce: 5500 zł + gadżety od sponsorów o wartości 1500 zł 

Il miejsce: 2000 zł + gadżety od sponsorów o wartości 1500 zł 

IIl miejsce: 1000 z + gadżety od sponsorów o wartości 1500 zł

 

Harmonogram konkursu:

  1. Ogłoszenie konkursu: 06.05.2024
  2. Oprowadzanie po terenie LZT i sesja Q&A 29.05.2024, od godziny 11:00
    zwiedzanie terenu LZT nie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie.
  3. Termin zadawania pytań: do 15.06.2024
  4. Termin składania prac konkursowych: 08.2024 do godziny 15:00
  5. Obrady komisji konkursowej 22-23.08.2024
  6. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników 26.08.2024
  7. Wystawa pokonkursowa: 30.08.2024 na terenie LZT

 

Szczegóły i warunki uczestnictwa: www.konkursnowetytonie.pollub.pl 

Załączniki (regulamin, formularz zgłoszeniowy i materiały do projektowania): https://wbia.pollub.pl/studenci/konkursy-dla-studentow/konkurs-nowe-tytonie/zalaczniki

Kontakt: konkursnowetytonie@pollub.pl