Narodowy Program Stypendialny Republiki Słowackiej – nabór wniosków

Ambasada Republiki Słowackiej w Warszawie ma zaszczyt poinformować o uruchomieniu – w ramach Narodowego Programu Stypendialnego Republiki Słowackiej – naboru wniosków o stypendia na pobyty studyjne, badawcze, rezydencje artystyczne i wykłady gościnne w roku akademickim 2024/2025. Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2024 godz. 16:00

Program wspiera mobilność studentów zagranicznych, doktorantów, nauczycieli akademickich, naukowców i artystów i zachęca ich do pobytów na uczelniach wyższych w jednostkach badawczych na Słowacji.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej pod adresem: 

Národný štipendijný program - Hlavná stránka (stipendia.sk) lub National Scholarship Programme - Home (scholarships.sk).

Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2024 godz. 16:00

Forma aplikowania: online: www.stipendia.sk lub www.scholarships.sk

Kontakt:
Silvia Lipovska, nsp-foreign2@saia.sk – dla studentów i doktorantów z zagranicy
Ondrej Aradsky, nsp-foreign@saia.sk – dla nauczycieli akademickich i pracowników badawczych oraz artystów