Konkurs w ramach programu Mobility PW

1 września 2021 r. decyzją Rektora PW nr 217/2021 został uruchomiony program Mobility PW. Nabór do pierwszego konkursu w ramach Mobility PW trwa do 20 września 2021 r. i obejmuje mobilności, które rozpoczną się do dnia 31 marca 2022 r. Wnioski należy składać online poprzez stronę www.csz.pw.edu.pl lub www.badawcza.pw.edu.pl 

Celem przedsięwzięcia jest doskonalenie kompetencji doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej poprzez udział w aktywnościach zagranicznych, a także stymulowanie wymiany doświadczeń poprzez wizyty cudzoziemców. Program realizowany jest w ramach przedsięwzięcia „Inicjatywa badawcza – uczelnia badawcza” oraz projektów SEED i PROM PW 2 na zasadach określonych wspólnym regulaminem oraz zgodnych z wytycznymi dla poszczególnych projektów.

Program Mobility PW daje możliwość finansowania wyjazdowych aktywności naukowych (mobilności) doktorantów i pracowników naukowych PW, a także uczelni zagranicznych, nie krótszych niż 5 dni i nie dłuższych niż 12 miesięcy. Realizacja Programu będzie odbywała się poprzez ogłaszanie konkursów ocenianych przez Komisję Konkursową powołaną na okres realizacji Mobility PW. Wynikiem postępowania konkursowego będzie lista rankingowa stworzona na podstawie ocen wniosków, które wpłyną w konkursie. Finansowanie przyznane będzie wnioskom najwyżej ocenionym przy uwzględnieniu dostępnych środków w programie Mobility PW dla poszczególnych typów aktywności. Konkurs przewiduje finansowanie mobilności t.j.: staże, wizyty studyjne, wyjazdy związane z nauką obsługi unikatowej aparatury badawczej, wyjazdy związane z prowadzeniem badań naukowych do rozprawy doktorskiej, uczestnictwa w szkołach letnich/zimowych, kursach oraz warsztatach.

 

Więcej informacji: I Konkurs w ramach programu Mobility PW / Mobility PW / Centrum Studiów Zaawansowanych - Centrum Studiów Zaawansowanych PW,

Ruszył konkurs w ramach programu Mobility PW / Mobility PW / Aktualne konkursy / Konkursy / Strona główna - Uczelnia Badawcza - Politechnika Warszawska