Konkurs na prace dyplomowe Nagroda NIAiU 2024

Już po raz siódmy zapraszamy absolwentów różnych kierunków do wysyłania swoich prac magisterskich na konkurs Nagroda NIAiU – Przestrzeń wspólna jest wartością. Tym razem przyjrzymy się pracom obronionym w latach 2023/2024 (od 1 maja 2023 do 4 września 2024). Celem konkursu jest promocja dyplomów oraz motywowanie do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych i publicznych. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej. Zwycięzcy w obu kategoriach otrzymają po 10 000 zł, autorzy wyróżnionych prac (po dwie w każdej kategorii) po 5 000 zł.

Celem konkursu jest promocja najlepszych dyplomów oraz motywowanie studentów do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych i publicznych, czy obiektów użyteczności publicznej w swoich pracach magisterskich.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej.

W kategorii projektowej oceniane są prace z zakresu architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, wzornictwa, grafiki użytkowej, konserwacji zabytków oraz dziedzin pokrewnych obejmujące projekty dotyczące przestrzeni publicznych – np. placów, ulic, przestrzeni zielonych, rekreacyjnych, obiektów sportowych, projektów w skali urbanistycznej – np. plany urbanistyczne, strategie rewitalizacji oraz projekty budynków użyteczności publicznej –takich jak szkoły, szpitale, urzędy, obiekty kultury.

W kategorii teoretycznej ocenione zostaną prace opisujące zjawiska zachodzące w przestrzeni publicznej, dotyczące budynków publicznych, typologii, historii i zmian społeczno-gospodarczych, tj. prace z zakresu historii sztuki, historii architektury, teorii architektonicznej, procesów demograficznych, socjologii, antropologii, filozofii, ekonomii, kulturoznawstwa, ochrony dóbr kultury, ochrony środowiska, prawa, zarządzania oraz wszystkich innych aspektów dotyczących kształtowania i funkcjonowania budynków i przestrzeni wspólnych.

Nagrody

I nagroda w kategorii praktyka: 10 000 zł
I nagroda w kategorii teoria: 10 000 zł
Wyróżnienia (po dwa w każdej kategorii): 5 000 zł

Zwycięzcy otrzymają także statuetki Nagrody NIAiU zaprojektowane przez Janusza Kapustę.

Jury

Jurorzy w kategorii projekt:

  • dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. PŁ (Dyrektor NIAiU)
  • arch. Magdalena Federowicz-Boule
  • dr arch. Jerzy Grochulski

Jurorzy w kategorii teoretycznej:

  • dr arch. Tomasz Sławiński
  • mgr Tomasz Fudala (kurator MSN)
  • dr hab. Marta Leśniakowska, prof. (IS PAN)

Harmonogram

  • Nadsyłanie pytań do 16.08.2024 r.
  • Ostateczny termin składania prac 4.09.2024 r. do godz.16.00
  • Ogłoszenie wyników konkursu 18.10.2024 r.

Zgłaszanie prac

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa (z dopiskiem Nagroda NIAiU 2024), do 4 września 2024 r. do godz. 16.00. Decyduje data doręczenia pracy do siedziby Instytutu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 października 2024 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami na stronie: Nagroda NIAiU 2024 | Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki