24. Edycja Nagród Naukowych POLITYKI

Informujemy, że Fundacja Tygodnika POLITYKA przyjmuje zgłoszenia młodych naukowców do 24. edycji Nagród Naukowych „Polityki”. Do 12 czerwca 2024 r. na stronie polityka.pl/stypendia dostępny jest formularz zgłoszeniowy, którego wypełnienie jest warunkiem przystąpienia do konkursu 5 stypendiów po 15 tys. zł i 10 nagród finałowych po 5 tys. zł.  Lista 15 finalistów zostanie opublikowana w „Polityce” 18 września, a laureaci zostaną ogłoszeni w październiku 2024 r. 

Z tej okazji dla pracowników naukowych i studentów Politechniki Warszawskiej przygotowana została również miesięczna prenumerata serwisu popularnonaukowego pulsar w prezencie. Na zgłoszenia chętnych czekamy do 15 kwietnia 2024 r.

Fundacja Tygodnika „Polityka” od 2001 r. prowadzi program stypendialny skierowany do młodych naukowców „Zostańcie z nami!” – od 2011 r. pod nazwą Nagrody Naukowe. Poprzez akcję prowadzoną na łamach „Polityki” promowany jest wartościowy wzór kariery i osiągnięcia naukowe młodych ludzi nauki w Polsce. Poszukiwane są osoby, które w ciągu ostatniego roku, dwóch minęły ważny kamień milowy w życiu zawodowym - może to być praca doktorska, habilitacyjna, książka, ważny artykuł naukowy, zakończenie badań albo ich rozpoczęcie, zbudowanie zespołu, objęcie istotnej funkcji w instytucji naukowej. 

Laureaci wyłaniani są dwuetapowo przez dwie Kapituły. W skład Kapituły I etapu (Profesorskiej) wchodzą wybitni profesorowie, znawcy poszczególnych dyscyplin nauki. Przeprowadzają oni staranną selekcję zgłoszeń i przedstawiają kandydatów do finału. 

Od 2011 roku wyłonionych przez Kapitułę I stopnia finalistów konkursu poddajemy ocenie Kapituły II etapu (Obywatelskiej, nazywanej też Społeczną) do której zapraszamy osoby znane z aktywności publicznej oraz interesujących, szerokich poglądów na rzeczywistość społeczną. Ma ona wskazać pięciu laureatów, których badania uzna za szczególnie obiecujące nie tylko w sensie ich praktycznej przydatności, ale generalnie dla postępu cywilizacyjnego i intelektualnego. 

Dzięki pracy obu Kapituł spośród setek kandydatur co roku wyłaniamy 15 finalistów w pięciu dziedzinach nauki: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, o życiu i techniczne. W 2024 r. pięcioro najlepszych otrzyma Nagrody Naukowe – stypendia w wysokości 15 tys. zł oraz wywiad w tygodniku „Polityka”. Pozostała dziesiątka otrzyma nagrody finałowe w wysokości 5 tys. zł. 

Konkurs przeznaczony jest dla młodych naukowców, czyli osób do ok. 35. roku życia. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie polityka.pl/stypendia i odesłanie go drogą elektroniczną do środy 12 czerwca 2024 roku na adres: stypendia@polityka.pl

_________________

Z okazji startu 24. Nagród Naukowych POLITYKI dla pracowników naukowych i studentów Politechniki Warszawskiej przygotowana została miesięczna prenumerata serwisu popularnonaukowego pulsar w prezencie. 

Zainteresowane osoby prosimy o indywidualny kontakt mailowy z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz nazwy Uczelni na adres e-mail: w.reluga@polityka.pl. W temacie maila prosimy wpisać: Nagrody Naukowe POLITYKI.

Na zgłoszenia chętnych czekamy do 15 kwietnia 2024 r.