Specjalność A2: architektura środowiska zamieszkiwania - informacje i zasady rekrutacji

Informacje o ramowym programie specjalności znajdują się na stronie: https://arch.pw.edu.pl/Studia/Studia-II-stopnia/Specjalnosci-studiow-magisterskich/A2.

Aplikacje w postaci: 1. krótkiego listu uzasadniającego wybór specjalności i wskazującego profil zainteresowań oraz 2. portfolio/prezentacji wybranych projektów prosimy przesyłać nie później niż 13/12/2023 na adres: karolina.tulkowska@pw.edu.pl.