Przysposobienie biblioteczne - nowy termin

w semestrze letnim ekurs Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku studiów będzie dostępny dla wszystkich wydziałów w terminie od 24 lutego do 24 marca br.

Informujemy, że w semestrze letnim ekurs Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku studiów będzie dostępny dla wszystkich wydziałów w terminie od 24 lutego do 24 marca br.

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2021 Rektora PW z dnia 30/03/2021 zaliczenie szkolenia jest obowiązkowe dla wszystkich studentów:

  • pierwszego roku studiów pierwszego stopnia
  • pierwszego roku studiów jednolitych studiów magisterskich
  • studiów drugiego stopnia, którzy nie zaliczyli szkolenia w PW

Przysposobienie biblioteczne jest prowadzone drogą elektroniczną na Platformie Leon Politechniki Warszawskiej. Każdy uczestnik kursu musi samodzielnie zalogować się na platformie LeOn PW we wskazanych dniach i wykonać ekurs.
Więcej informacji w aktualnościach na stronie BG PW:
https://bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/1006-przysposobienie-biblioteczne-ekurs
https://bg.pw.edu.pl/index.php/en/news