Lektorat z języka włoskiego

Kurs projektowy Język włoski z Architekturą/Projekty Współczesnej Architektury Mediolanu- Kurs oferowany w ramach lektoratów tematycznych, zapisy USOS.