Informacja w sprawie składania wniosków o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi

Z powodu zagrożenia epidemiologicznego od 7 kwietnia 2020 wnioski o zapomogi można składać wyłącznie przez system USOSweb.

Instrukcja i poradnik znajdują się na stronie Biura Spraw Studenckich: https://www.bss.pw.edu.pl/Aktualnosci/Informacja-w-sprawie-skladania-wnioskow-o-stypendium-socjalne-dla-osob-niepelnosprawnych-oraz-zapomogi
Prawidłowo wypełniony i podpisany profilem zaufanym wniosek należy przesłać na adres mejlowy wks.wa@pw.edu.pl