Ankietyzacja zajęć dydaktycznych 2024

Zapraszamy do udziału w ANKIECIE OCENY SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, która przeprowadzana jest w formie elektronicznej.

 

Ankietę można wypełnić:

  • przez 21 dni przed zakończeniem zajęć. Ostatnim dniem na wypełnienie ankiety jest ostatni dzień odbywania się tych zajęć z konkretnym prowadzącym (tu można wpisać konkretne terminy, w zależności od tego jak zajęcia są zdefiniowane w systemie USOS)
  • po zalogowaniu się na własne konto:

-        na stronie usosweb.usos.pw.edu.pl;

-        poprzez aplikację Mobilny USOS PW na urządzenia z systemem Andoroid lub iOS.

Ankieta ma na celu ocenę sposobu realizacji zajęć dydaktycznych oraz stanowi jeden z mechanizmów wpływających na doskonalenie jakości kształcenia na danym kierunku studiów. Wyniki ankiety są jednym z elementów oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich. Ankieta jest ANONIMOWA.*

Apelujemy o wypełnienie ankiety w trakcie trwania zajęć, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela akademickiego.

 

Wasza opinia o zajęciach dydaktycznych jest dla nas niezwykle ważna.

Prosimy o udzielenie szczerych, przemyślanych i obiektywnych odpowiedzi na postawione pytania.

W załączeniu zaprezentowano „Jak wypełnić ANKIETĘ OCENY SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH?”

1)      na stronie USOSweb: usosweb.usos.pw.edu.pl,

2)      poprzez aplikację Mobilny USOS PW.

Zal 2A Instrukcja dla studenta ankietyzacja Wersja Angielska USOS 2023 2024 (1) (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 995,87 kB)