"Dom Jutra. Model budownictwa dostępnego" uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień w Konkursie

Zapraszamy na wystawę projektów

Zapraszamy na wystawę projektów

16 stycznia 2018 r. o godzinie 10.00 w sali 201 im. Stefana Bryły odbyła się uroczystość Wręczenia Nagród i Wyróżnień w konkursie "Dom Jutra. Model Budownictwa Dostępnego". Do konkursu wpłynęło 165 prac. Jury złożone m.in. z przedstawicieli środowiska akademickiego i branżowego oceniało prace w czterech obszarach tematycznych związanych z architekturą, urbanistyką, nowoczesnymi technologiami budowlanymi i cyfryzacją otoczenia mieszkaniowego.Zapraszamy do zapoznania się z szerszą informacją.

16 stycznia 2018 r. o godzinie 10.00 w sali 201 im. Stefana Bryły odbyła się uroczystość Wręczenia Nagród i Wyróżnień w konkursie "Dom Jutra. Model Budownictwa Dostępnego". 

Do konkursu wpłynęło 165 prac. Jury złożone m.in. z przedstawicieli środowiska akademickiego i branżowego oceniało prace w czterech obszarach tematycznych związanych z architekturą, urbanistyką, nowoczesnymi technologiami budowlanymi i cyfryzacją otoczenia mieszkaniowego.

W kategorii „Osiedle społeczności jutra” nagrodzono projekt Alicji Wieczorkiewicz i Aleksandry Kozłowskiej. Laureatem konkursu w kategorii „Technologie przyszłości” został Jarosław Wiśniewski. W kategorii „Budowanie społeczności w erze informacyjnej” najlepszą pracą okazał się projekt Jacka Markusiewicza i Karoliny Ostrowskiej- Wawryniuk. Sąd konkursowy nie przyznawał głównej nagrody w kategorii „Modelowy dom i mieszkanie”.

Poza głównymi nagrodami, w konkursie przyznano także 15 wyróżnień I i II stopnia oraz 7 wyróżnień honorowych. Fundatorem nagród o łącznej puli 70 tys. zł jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego.

Przypominamy listę nagrodzonych i wyróżnionych z WAPW:

Nagroda główna w kategorii Budowanie Społeczności w Erze Informacyjnej
 - doktoranci WAPW - Jacek Markusiewicz, Karolina Ostrowska-Wawryniuk

Wyróżnienie I Stopnia - Osiedle Społeczności Jutra
 - studenci mgr WAPW - Klaudia Lachcik, Joanna Romaniuk

Wyróżnienie I Stopnia - Modelowy Dom i Mieszkanie
 - absolwentka WAPW Elżbieta Szymańska oraz studentka mgr WAPW Karolina Łuciów
 - studenci WAPW Kuba Andrzejewski, Jan Przedpełski, Patrycja Dyląg

Wyróżnienie I Stopnia w kategorii Budowanie Społeczności w Erze Informacyjnej
 - absolwent WAPW Krzysztof Nazar

Wyróżnienie II Stopnia - Modelowy Dom i Mieszkanie
 - studenci mgr Katarzyna Górska, Andrzej Gołaszewski

Wyróżnienie II Stopnia w kategorii Budowanie Społeczności w Erze Informacyjnej
 - doktorant Krystian Kwiecinski

Wyróżnienia honorowe
 - studentka mgr WAPW Michalina Konarzewska
 - absolwent WAPW Przemysław Chimczak
 - student WAPW Aleks Litwinek
 - absolwent WAPW Artur Stępniak

Jeszcze raz gratulujemy!

W gmachu WAPW ruszyła także wystawa prac nadesłanych w konkursie.