Info

Założenia konferencji

Konferencja dotyczy szeroko pojętej problematyki przekształcenia miasta i przestrzeni miejskiej w powiązaniu z procesem wdrażania nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, technologicznych, infrastrukturalnych i środowiskowych.

Tematyka konferencji

Jak w obliczu zmian klimatycznych kształtować strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta, jego przestrzenie publiczne, system przyrodniczy, budynki oraz infrastrukturę wykorzystując współczesne technologie ?

Harmonogram

Harmonogram konferencji: termin zgłoszeń, publikacji, prezentacji i płatności. 

Informacje o opłatach konferencyjnych

Informacje o sposobie dokonywania wpłat konferencyjnych, terminach. Cennik wraz z rodzajami uczestnictwa. 

Informacje dla uczestników bez referatów

Informacje dla uczestników bez prezentacji i publikacji oraz studentów - liczba miejsc ograniczona.

Informacje dla autorów

Informacje dla prelegentów, autorów publikacji i posterów

Komitety

Informacje o komitecie naukowym, komitecie organizacyjnym oraz dane kontaktowe do organizatorów

Conference Assumptions

Conference is focused on the city and urban space transformation through implementation of modern and innovative architectural, technological, infrastructural and environmental solutions.

Topic of the Conference

How should functional-spatial structure of the city, its public spaces, natural system, buildings and infrastructure be shaped with the application of modern technologies in the face of climatic changes?

Comitees

Information about the scientific committee, the organizing committee and contact details to the organizers

Information for the authors

Information for speakers, authors of publications and posters

Information about the conference fees

Information on how to make conference payments, dates. Price list with participation types.

Information for the participants not presenting a paper

Information for the participants not presenting a paper - limited number of places

Important dates

Schedule of applications, publications and presentations, inward payments

Rejestracja

Rejestracja na konferencję

Registration

Registration for conference

Komunikat 01

- informacje dotyczące publikacji i sprawy organizacyjne

Wytyczne do przygotowania Streszczenia, Referatu oraz Posteru

Wytyczne do przygotowania Streszczenia, Referatu oraz Posteru

Guidelines for preparing submissions

Guidelines for preparing submissions

Message 01

MESSAGE 01 - information on publication and organizational matters

Competition

Competition