Prowadzone i zakończone prace badawcze

Strona poświęcona prowadzonym na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej projektom badawczym.

Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat aktualnie trwających projektów wraz z linkami do stron dedykowanych konkretnym badaniom.

M-BIST

M-BIST - narzędzie do wielokryterialnej oceny możliwości wykorzystania odpadów komunalnych do produkcji biogazu.