Spotkanie z Dziekanem WAPW Krzysztofem Koszewskim oraz Prodziekanami ds. Studiów Mirosławem Orzechowskim i ds. Studenckich Iwoną Szustakiewicz.

https://www.arch.pw.edu.pl/arch/Aktualnosci/Spotkanie-z-Dziekanem-WAPW-Krzysztofem-Koszewskim-oraz-Prodziekanami